ปัจจัยที่ทำให้ พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูกลง

พื้นอีพ็อกซี่ เป็นระบบงานพื้นอิพอกซี่ปรับระดับ สำหรับงานที่ต้องการความสวยงาม ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี การขูดขีด รวมถึงการกระแทกอันเกิดจากการใช้งาน ไร้รอยต่อและทำความสะอาดง่ายมีสีสันให้เลือกตามความต้องการ ผลิตจากอิพอกซี่เรซิน และตัวบ่มที่มีความหนืดต่ำ ซึ่งสามารถพาเนื้อวัสดุให้สามารถไหลไปบนพื้นผิวและปรับระดับตัวเองได้ดี

1. สี Epoxy ราคา ราคาถูกลงเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพตัววัตถุดิบที่ทำตัวสีอีพ็อกซี่ถูกพัฒณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับอดีตเราจึงได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ การผลิตก็ใช้เทคโนโนโลยีที่ดี
2. สี Epoxy ราคา ราคาถูกลงเนื่องจากเทโโนโลยีการผลิตในปัจจุบันจะทำการผลิตปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหนวยลดลง ทำให้เราได้ใช้สีอีพ็อกซี่ที่ราคาต่ำลงกว่าอดีต
3. สี Epoxy ราคา ราคาถูกลงเนื่องมาจากตลาดมีความต้องการใช้สีสูง ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ติดตั้ง พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูก เพิ่มมากขึ้น
4. สีอีพ็อกซี่ ราคา ราคาถูกลงเนื่องมาจากระบบการขนส่งในปัจจุบันมีต้นทุนต่ำลง มาจากการบริหารและการจัดการที่ดีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. สี Epoxy ได้รับทาสีพื้นด้วยช่างหรือผู้ทำการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงจึงจะอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้ติดตั้งพื้นได้ ทำให้คุณภาพพื้นที่ได้ดีขึ้น

พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูก ทำได้คุณภาพสูงจริงเนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดสีพื้นอีพ็อกซี่ความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตทั้งตัววัตถุดิบและตัวสีอีพ็อกซี่ ได้พื้นอีพ็อกซี่ราคาถูกลงจริง และคุณภาพก็ยังคงสูงอยู่เพราะมีการแข่งขันด้านตัวสินค้าเองจากกลไกตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ใช้งานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นมีคุณภาพสูงขึ้น สุดท้ายส่วนของช่างสีหรือผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่ในปัจจุบัน ต้องเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตสีโดยตรงท่ีต้องผ่านการอบรม และทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง ทำให้ ได้พื้นที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ข้อดีของการใช้งานของระบบพื้นอีพ็อกซี่
1.ทนทานต่อการขัดสีเช่นโฟล์คลิฟหรือว่าเครื่องจักร
2.ทนทานต่อสารเคมีที่จะตกลงพื้น
3.ทนทานต่อน้ำมันและน้ำ
4.มีพื้นผิวสวยงาม
5.รับน้ำหนักที่ผิวหน้าได้มากเช่นติดตั้งเครื่องจักร
6.ทนทานต่อแรงกระแทกเช่นของตก เครื่องมือตก

การเลือกใช้งานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ควรเลือกใช้งานตามฟังชั่นการใช้งานเช่นการเลือกประเภทของพาหนะที่ใช้ในโรงงานจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่ทนทานต่อการขัดสีอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตอบสนองพื้นผิวแบบนี้